Uutiset Yhteistyö

Four Reasonsin vastuullisuusohjelman tavoitteena hiusalan hyvinvoivimmat asiakkaat

Jyrki Hakala

Vuosi 2021 tulee jäämään historiankirjoihin aikana, jolloin so­peuduimme elämään hyvin poikkeuksellisissa oloissa. Turvatto­muutta aiheuttaneesta maailmanlaajuisesta kulkutaudista tuli osa jokapäiväistä elämäämme – jotain, mistä luimme päivit­täin uutisissa ja joka näkyi muutoksina työpaikoilla, kulutustot­tumuksissamme ja arjen valinnoissamme.

Maailmanlaajuinen terveysuhka on asettanut yritysten ja or­ganisaatioiden sosiaalisen vastuun puntariin. Me Four Reason­silla olemme valinneet vastuullisuusohjelmamme tärkeimmäksi teemaksi terveyden ja hyvinvoinnin – vastuun yhteisöömme kuuluvista ihmisistä. Vastuullisuusohjelmamme perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joista olemme valinneet kolme sidosryhmillemme tärkeintä teemaa, joihin koemme voivamme parhaiten toiminnallamme vaikuttaa. Ympäristönäkökohtien huomioiminen tuotteen koko elinkaaren näkökulmasta ja pyrki­mys hiilineutraaliin toimintaan ovat muodostuneet sosiaalisen vastuun rinnalla toimintamme selkärangaksi.

Lue vastuullisuusraporttimme täältä!

Tavoitteena alan hyvinvoivimmat asiakkaat

Erityisesti pandemia on koskettanut palvelualoilla työskente­leviä ja yrittäjiä. Oman ja läheisten terveyden rinnalla monet ovat joutuneet kantamaan huolta taloudellisesta toimeentulos­taan. Siitä huolimatta kampaamoalalla voidaan varsin hyvin: kahdeksan kymmenestä parturi-kampaajasta kokee hyvinvoin­tinsa hyväksi. Neuvokkaat kampaamoyrittäjät ovatkin keksineet keinoja selviytyä poikkeuksellisessa tilanteessa, mm. tuotemyyn­tiä lisäämällä, kouluttautumalla ja ottamalla käyttöön uusia myynti- ja markkinointiratkaisuja.

Niin kuin ystävyyskin, yritysten välinen kumppanuus mita­taan vaikeina aikoina. Tavoitteemme ’kampaamoalan hyvin­voivimmat asiakkaat’ nousi pandemia-aikana Four Reasonsin vastuullisuusohjelman kärkiteemaksi. Tarjosimme asiakkaillem­me tukea henkiseen jaksamiseen mm. koulutustapahtumien ja viestinnän avulla. Ylipäätään haluamme olla kumppani, joka tuo turvaa alamme pienyrittäjille niin terveydellisesti kuin talou­dellisestikin. Teettämämme tutkimuksen mukaan asiakkaamme kokevatkin hyvinvointinsa paremmaksi kuin alalla keskimäärin.

Menestys syntyy erilaisten ihmisten yhteistyöstä

Ulkoisista haasteista huolimatta vuosi 2021 oli yrityksellemme monella tapaa menestyksekäs. Lanseerasimme ikonisen Four Reasons Original -sarjan uudistuneena: siirryimme raaka-ai­neissa vegaanisuuteen ja pakkauksissa biopohjaisen sokeri­ruokomuovin käyttöön. Uudet upeat pakkaukset ja jokaisen ihmisen ihanaa outoutta juhlistava kampanjamme sulattivat sydämet ennennäkemättömällä tavalla niin kotimaan markki­nassamme kuin vientimaissammekin.

Four Reasonsin menestys on aina syntynyt yhteen hiileen puhaltamisesta. Haluan olla luomassa Four Reasonsista työyh­teisöä, jossa jokainen uskaltaa ilmaista mielipiteensä vapaasti ja tuntee itsensä arvostetuksi omana itsenään. Erilaisia näkö­kulmia kuuntelemalla ja erilaisia ihmisiä mukaan ottamalla saamme aikaan parhaita tuloksia. Tämä näkyy henkilöstötut­kimuksessamme henkilöstön sitoutuneisuutena ja yrityskult­tuurimme arvostuksena. Olenkin ylpeä, että olemme jälleen palkittu Suomen innostavimmat yritykset -tunnustuksella.

Suuntaamme vuoteen 2022 toiveikkaina, kunnianhimoisin tavoittein ja tulevaisuuteen investoiden. Tästä raportista löydät lisätietoa jo tekemistämme toimenpiteistämme ja saavutuksis­tamme sekä tulevan vuoden hankkeistamme.

Yhdessä kohti entistäkin parempia hiuspäiviä,

Jyrki Hakala
Toimitusjohtaja

Jyrki Hakala

"Sydämellinen, innostava johtaja. Vahva visionääri, joka on myös lämmin, kuunteleva ja avoin persoona. Suorapuheinen, luotettava ja reilu esimies."

Huomio!

×

Tätä tuotetta ei voi lisätä enempää ostoskoriin