Lue alla olevat ohjeet ennen kuin alat käyttää uutta Andis-hiusleikkuriasi. Kun muistat hoitaa laitetta sen ansaitsemalla huolella, se kestää vuosien käyttöä.
TÄRKEÄT VAROTOIMENPITEET: Kun käytät sähkölaitetta, muista aina noudattaa normaalia varovaisuutta. Lue kaikki ohjeet ennen kuin alat käyttää Andis-hiusleikkuriasi.

VAARA: Näin vähennät sähköiskun riskiä:
1. Älä yritä nostaa laitetta, jos se on pudonnut veteen. Irrota laite sähköverkosta.
2. Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa.
3. Älä pidä laitetta paikassa, josta se voi pudota kylpyammeeseen tai lavuaariin. Älä aseta tai pudota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
4. Irrota laite pistorasiasta aina käytön jälkeen, paitsi laitetta ladatessasi.
5. Irrota laite sähköverkosta ennen osien puhdistamista, poistamista tai kiinnittämistä.

VAROITUS: Näin vähennät palovammojen, tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaraa:
1. Laitetta ei saa jättää vartioimatta, jos se on kytketty sähköverkkoon.
2. Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä on neuvottu tai opastettu laitteen turvallisen käytön suhteen ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät.
3. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
4. Käytä tätä laitetta vain tässä oppaassa määritetyn käyttötarkoituksen mukaisesti. Käytä vain Andisin suosittelemia lisäosia.
5. Älä käytä tätä laitetta, jos sen johto tai pistoke ovat vaurioituneet, jos laite ei toimi normaalisti, jos laite on pudonnut tai vaurioitunut tai jos se on pudonnut veteen. Näissä tapauksissa palauta laite Andisin valtuutettuun huoltoon tutkimusta ja korjausta varten.
6. Älä vie johtoa lämpimien pintojen lähelle.
7. Älä pudota tai aseta mitään esinettä laitteen aukkoihin.
8. Älä käytä laitetta ulkotiloissa tai tiloissa, joissa käytetään aerosolituotteita (suihkeita) tai joissa käsitellään happea.
9. Älä käytä laitetta, jos sen kampaosa tai terä on vahingoittunut: tämä voi vahingoittaa ihoa.
10. Sulje laitteen virta kääntämällä kytkin OFF-asentoon ja irrota sitten pistoke pistorasiasta.
11. Kytke sovittimen johto suoraan pistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoa.
12. Muun tahon kuin Andisin myymän sovittimen johdon tai pistokkeen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.
13. Älä pura sovittimen johtoa tai pistokkeita. Puretut ja väärin kootut osat voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Jos laite tarvitsee huoltoa, lähetä tai vie laite Andisin valtuutettuun huoltoon.
14. Tämän hiusleikkurin akku on suunniteltu kestäväksi ja luotettavaksi. Kaikkien akkujen tavoin se kuitenkin kuluu ajan myötä. Älä yritä vaihtaa akkua itse. Jos akku tarvitsee huoltoa tai vaihtamista, lähetä tai vie laite Andisin valtuutettuun huoltoon.
15. Akut voivat olla ympäristölle haitallisia, jos niitä ei kierrätetä oikein. Akkuja voi toimittaa moniin eri keräyspisteisiin. Kysy paikallisilta viranomaisilta oman alueesi kierrätyskäytännöistä.
16. VAROITUS: Älä koske leikkurin molempiin napoihin metalliesineillä tai kehosi osilla, koska tämä voi aiheuttaa oikosulun. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai vakavan vamman.
17. Pidä laite kuivana.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET!! (Kuvalliset ohjeet toimitetaan tuotteen pakkauksen mukana)

IRROTETTAVILLA PISTOKKEILLA VARUSTETUT MALLIT (Pistokkeet saattavat vaihdella malleittain) VERKKOVIRTASOVITIN
1. Poista sovitin ja hiusleikkuri pakkauksesta.
2. Leikkurin mukana toimitetaan seinään kiinnitettävä verkkovirtasovitin ja siihen sopivia vaihdettavia pistokkeita (Kuvat A–E).
3. Kiinnitä haluamasi pistoke verkkovirtasovittimeen kohdistamalla pistokkeen aukot sovittimen liuskojen kanssa ja liu’uta pistoke sitten paikalleen. Pistoke napsahtaa paikalleen, kun se on kunnolla kiinni. Poista pistoke etsimällä sovittimesta painike, jossa lukee “Push”. Paina painiketta ja irrota pistoke verkkovirtasovittimesta. Kaikki erilaiset pistokkeet kiinnitetään samalla tavalla (Kuva F).
4. Kytke sovittimen johto suoraan leikkurin alaosassa olevaan liitäntään (Kuva G), ja kytke sitten muuntaja pistorasiaan.
KIINTEÄLLÄ PISTOKKEELLA VARUSTETTU MALLI (UK) Leikkurin mukana toimitetaan seinään kiinnitettävä verkkovirtasovitin, jossa on Isossa-Britanniassa käytettävä pistoke. Älä yritä irrottaa pistoketta johdosta tai kytkeä sitä muihin kuin Ison-Britannian standardien mukaisiin pistorasioihin.

HIUSLEIKKURIN LATAAMINEN: Verkkovirtasovitin on tarkoitettu käytettäväksi Andisin LCL-mallin litiumioniakun kanssa, jonka ilmoitettu kapa-siteetti on 4,5 V 1,2 A. Poista hiusleikkuri ja verkkovirtasovitin pakkauksesta. Kytke verkkovirtasovitin 100–120 voltin jännitteellä ja 50–60 hertsin vaihtovirralla toimivaan pistorasiaan, ellei laitteessa ole mainittu toisin. Kytke sovittimen johto suoraan hiusleikkurin alaosassa olevaan liitäntään (Kuva G). Leikkurin ON/OFF-kytkimen pitää olla OFF-asennossa latauksen ajan. Leikkurissa oleva vihreä latauksen merkkivalo syttyy, kun laitetta ladataan. Kun leikkuri on täysin ladattu, vihreä latauksen merkkivalo sammuu. Hiusleikkuria ei ole ladattu tehtaalla. Lataa laitetta 3–5 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöä. Näin varmistat akun täyden suorituskyvyn. Kun akku on täysin latautunut, leikkuria voidaan käyttää yhtäjaksoisesti jopa 90 minuu-tin ajan. Ensimmäisen käytön jälkeen leikkuri latautuu täyteen vähintään 2 tunnissa.

JOS LATAAMINEN EI ONNISTU
1. Varmista, että käyttämäsi pistorasia toimii (kokeile jonkin toimivan laitteen kanssa).
2. Varmista, että leikkurin ON/OFF-kytkin on OFF-asennossa.
3. Varmista, että sovittimen johto on tiukasti kiinni leikkurin liitännässä.
4. Jos lataaminen ei vieläkään onnistu, palauta laite Andisille tai Andisin valtuutettuun huoltoon tutkimusta ja korjausta tai uuteen vaihtamista varten.
KÄYTTÖ VIRTAJOHDON KANSSA: Jos hiusleikkurin virta kytkeytyy pois päältä kesken leikkauksen, laitteen käyttöä voidaan jatkaa sovittimen johdon kanssa. Jos laite on käynnissä sovittimen johdon ollessa kiinnitettynä, vihreä latauksen merkkivalo pysyy päällä myös silloin, kun akku on osin tai täysin tyhjentynyt. Hiusleikkuri ei lataudu johdon ollessa kytkettynä, jos laite on käynnissä. Kun lopetat Andis-hiusleikkurin käytön, kiedo johto ja säilytä laitetta turvallisessa paikassa.

OHJAUSKAMPOJEN KÄYTTÄMINEN: (Kaikkien mallien mukana ei toimiteta kampoja, ja niiden koot vaihtelevat tuotteittain). Voit säätää leikkauskorkeutta käyttämällä Andis-hiusleikkuriin kiinnitettäviä ohjauskampoja. Kammat on helppo kiinnittää: liu’uta vain leikkurin terän hampaat kampaan ja napsauta kampa alas. Poista kampa vetämällä se irti laitteesta (Kuvat H ja I). Kammat ohjaavat hiukset teriin ja mahdollistavat leikkaustuloksen tarkan hallinnan. Leik-kauskorkeus on ilmoitettu ohjauskammassa. Voit etsiä haluamasi leikkauspituuden viereisestä taulukosta. Erilaiset leikkauskulmat ja hiusten paksuus ja rakenne vaikuttavat lopulliseen leikkauspituuteen.

LEIKKURIN TERÄN SÄÄTÄMINEN: Andis-hiusleikkurin leikkuuterää on helppo säätää. Voit vaihtaa pidemmästä lyhyempään leikkaukseen säätämällä valitsinta peukalollasi. Kun valitsin on yläasennossa, terät leikkaavat hiukset kaikkein lyhimmäksi (Kuva J).

LAITTEEN HOITAMINEN: Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.Sähkökäyttöisen hiusleikkurin koneisto on voideltu pysyvästi valmistusvaiheessa. Vain Andis-yhtiö ja Andisin valtuutettu huolto saavat tehdä laitteelle muita kuin tässä oppaassa kuvattuja huoltotoimenpiteitä.

TERÄN LÄMPÖTILA: Andis-hiusleikkurien terät liikkuvat erittäin nopeasti, minkä vuoksi niiden lämpötila pitää tarkistaa usein, erityisesti lähileikkuuterien. Jos laitteessasi on irrotettava teräosa, voit vaihtaa terän uuteen aina sen kuumentuessa: monella hiustenleikkaajalla on käytössään useampi samankokoinen terä.

ANDIS-HIUSLEIKKURIN TERIEN PUHDISTAMINEN JA HUOLTO: Terät pitää öljytä aina ennen käyttöä, käytön aikana ja käytön jälkeen. Jos teristä jää raitoja tai niiden toiminta hidastuu, terät pitää öljytä. Tiputa muutama tippa Andis Clipper Oil -öljyä leikkurin terien etupuolelle ja sivulle (Kuva K). Pyyhi ylimääräinen öljy pois teristä pehmeällä ja kuivalla liinalla. Ruiskutettavat öljyt eivät voitele teriä riittävästi, mutta niitä voi käyttää laitteen viilentämiseen. Vaihda rikkoutuneet tai vaurioituneet terät aina uusiin vahinkojen välttämiseksi. Voit puhdistaa terät irtokarvoista pienellä harjalla tai vanhalla hammasharjalla.

TERÄPAKAN POISTAMINEN JA VAIHTAMINEN: Irrota leikkuri pistorasiasta ennen terien poistamista. Käännä leikkuri ylösalaisin niin, että terien hampaat osoittavat alaspäin. Tämä on helpompaa, jos leikkuri on tasaisella alustalla. Irrota terien ruuvit. Poista terät. Aseta pienempi yläterä ensin paikalleen (Kuva L). Aseta alaterän ruuvikolot leikkurin kotelon kahden kolon kohdalle ja kiinnitä ruuvit. Älä kiristä ruuveja vielä täysin kireälle. Käännä leikkuri toisin päin ja aseta alaterä niin, että terien hampaat ovat vastakkain, mutta alaterän hampaat ovat hieman yläterän hampaiden yläpuolella. Jos tämä kohdistaminen epäonnistuu, laite voi nipistää ihoa leikkauksen aikana.

LITIUMIONIAKKUJEN KÄYTTÖOHJEET
1. Hiusleikkurissasi olevassa litiumioniakussa ei tapahdu samanlaista muisti-ilmiötä kuin nikkelimetallihydridi (NiMH)- tai nikkelikadmium (NiCd) -akuissa. Voit kytkeä sovittimen johdon leikkuriin koska tahansa tai käyttää laitetta, vaikka lataus on vielä kesken. Kuten suurin osa ladattavista akuista, litiumioniakut toimivat parhaiten, kun niitä käytetään säännöllisesti.
2. Akunkeston pidentämiseksi säilytä hiusleikkuria vain osittain ladattuna, jos laitetta ei käytetä useampaan kuukauteen.
3. Älä säilytä leikkuria alle 10 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötilassa. Älä altista leikkuria liian kosteille olosuhteille.
4. Älä säilytä laitetta lähellä lämmitinlaitteita tai suorassa auringonvalossa. Paras lataustaso saavutetaan tasaisessa lämpötilassa. Äkilliset lämpötilamuutokset voivat johtaa akun epätäydelliseen latautumiseen.
5. Litiumioniakun kestoon vaikuttaa moni tekijä. Paljon käytetty tai yli vuoden ikäinen akku ei välttämättä vastaa käyttöominaisuuksiltaan uutta akkua.
6. Pitkään käyttämättä olleet uudet litiumioniakut eivät välttämättä lataudu heti täyteen. Tämä on normaalia, eikä kyse ole akun tai sovittimen viasta. Akku latautuu täyteen, kun sitä on ladattu ja tyhjennetty useamman kierron ajan.
7. Irrota sovittimen johto pistorasiasta, jos et suunnittele käyttäväsi sitä pidempään aikaan.

AKUN HÄVITTÄMINEN: Ostamasi tuote sisältää uudelleenladattavan akun. Akun voi kierrättää. Kun akku tulee käyttöikänsä päähän, sitä ei saa hävittää kotitalousjätteiden joukossa. Kysy paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta tarkempia tietoja oman alueesi kierrätyskäytännöistä.

TERÄN JA LEIKKURIN/TRIMMERIN KORJAUSHUOLTO: Kun Andis-hiusleikkurisi/trimmerisi terät tylsistyvät käytön myötä, suosittelemme ostamaan uudet terät Andis-jälleenmyyjältä tai valtuutetusta Andis-huollosta. Jotkut teräpakat voidaan teroittaa – kysy lisätietoa teroit-tamisesta paikalliselta Andis-toimittajaltasi tai Andis-yhtiöltä. Jos haluat toimittaa leikkurisi/trimmerisi huoltoon, ota yhteyttä Andis-toimittajaasi.

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN: Tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa EU:n alueella. Kierrätä tuote vastuullisesti tukeaksesi raaka-aineiden kestävää uusiokäyttöä ja estääksesi hallitsemattomasta jätteidenkäsittelystä aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Voit toimittaa käytetyn tuotteen elektroniikkajätteen keräyspisteeseen tai liikkeeseen, josta ostit laitteen. Nämä tahot vastaavat tuotteen turvallisesta kierrätyksestä.

VAROITUS: Älä käsittele Andis-hiusleikkuriasi, kun käytät vesihanaa. Älä myöskään aseta leikkuria vesihanan alle tai veteen. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun ja vaurioittaa leikkuria. ANDIS COMPANY ei ole vastuussa huolimattomuudesta johtuneista vahingoista.

Tuotekategoriat:
Tuotemerkki:
Koko
1 kpl

US Pro, punainen 1 kpl

Tuotekoodi: B1012
EAN: 40102662201
1 kpl

Lue alla olevat ohjeet ennen kuin alat käyttää uutta Andis-hiusleikkuriasi. Kun muistat hoitaa laitetta sen ansaitsemalla huolella, se kestää vuosien käyttöä.
TÄRKEÄT VAROTOIMENPITEET: Kun käytät sähkölaitetta, muista aina noudattaa normaalia varovaisuutta. Lue kaikki ohjeet ennen kuin alat käyttää Andis-hiusleikkuriasi.

VAARA: Näin vähennät sähköiskun riskiä:
1. Älä yritä nostaa laitetta, jos se on pudonnut veteen. Irrota laite sähköverkosta.
2. Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa.
3. Älä pidä laitetta paikassa, josta se voi pudota kylpyammeeseen tai lavuaariin. Älä aseta tai pudota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
4. Irrota laite pistorasiasta aina käytön jälkeen, paitsi laitetta ladatessasi.
5. Irrota laite sähköverkosta ennen osien puhdistamista, poistamista tai kiinnittämistä.

VAROITUS: Näin vähennät palovammojen, tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaraa:
1. Laitetta ei saa jättää vartioimatta, jos se on kytketty sähköverkkoon.
2. Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä on neuvottu tai opastettu laitteen turvallisen käytön suhteen ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät.
3. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
4. Käytä tätä laitetta vain tässä oppaassa määritetyn käyttötarkoituksen mukaisesti. Käytä vain Andisin suosittelemia lisäosia.
5. Älä käytä tätä laitetta, jos sen johto tai pistoke ovat vaurioituneet, jos laite ei toimi normaalisti, jos laite on pudonnut tai vaurioitunut tai jos se on pudonnut veteen. Näissä tapauksissa palauta laite Andisin valtuutettuun huoltoon tutkimusta ja korjausta varten.
6. Älä vie johtoa lämpimien pintojen lähelle.
7. Älä pudota tai aseta mitään esinettä laitteen aukkoihin.
8. Älä käytä laitetta ulkotiloissa tai tiloissa, joissa käytetään aerosolituotteita (suihkeita) tai joissa käsitellään happea.
9. Älä käytä laitetta, jos sen kampaosa tai terä on vahingoittunut: tämä voi vahingoittaa ihoa.
10. Sulje laitteen virta kääntämällä kytkin OFF-asentoon ja irrota sitten pistoke pistorasiasta.
11. Kytke sovittimen johto suoraan pistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoa.
12. Muun tahon kuin Andisin myymän sovittimen johdon tai pistokkeen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.
13. Älä pura sovittimen johtoa tai pistokkeita. Puretut ja väärin kootut osat voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Jos laite tarvitsee huoltoa, lähetä tai vie laite Andisin valtuutettuun huoltoon.
14. Tämän hiusleikkurin akku on suunniteltu kestäväksi ja luotettavaksi. Kaikkien akkujen tavoin se kuitenkin kuluu ajan myötä. Älä yritä vaihtaa akkua itse. Jos akku tarvitsee huoltoa tai vaihtamista, lähetä tai vie laite Andisin valtuutettuun huoltoon.
15. Akut voivat olla ympäristölle haitallisia, jos niitä ei kierrätetä oikein. Akkuja voi toimittaa moniin eri keräyspisteisiin. Kysy paikallisilta viranomaisilta oman alueesi kierrätyskäytännöistä.
16. VAROITUS: Älä koske leikkurin molempiin napoihin metalliesineillä tai kehosi osilla, koska tämä voi aiheuttaa oikosulun. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai vakavan vamman.
17. Pidä laite kuivana.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET!! (Kuvalliset ohjeet toimitetaan tuotteen pakkauksen mukana)

IRROTETTAVILLA PISTOKKEILLA VARUSTETUT MALLIT (Pistokkeet saattavat vaihdella malleittain) VERKKOVIRTASOVITIN
1. Poista sovitin ja hiusleikkuri pakkauksesta.
2. Leikkurin mukana toimitetaan seinään kiinnitettävä verkkovirtasovitin ja siihen sopivia vaihdettavia pistokkeita (Kuvat A–E).
3. Kiinnitä haluamasi pistoke verkkovirtasovittimeen kohdistamalla pistokkeen aukot sovittimen liuskojen kanssa ja liu’uta pistoke sitten paikalleen. Pistoke napsahtaa paikalleen, kun se on kunnolla kiinni. Poista pistoke etsimällä sovittimesta painike, jossa lukee “Push”. Paina painiketta ja irrota pistoke verkkovirtasovittimesta. Kaikki erilaiset pistokkeet kiinnitetään samalla tavalla (Kuva F).
4. Kytke sovittimen johto suoraan leikkurin alaosassa olevaan liitäntään (Kuva G), ja kytke sitten muuntaja pistorasiaan.
KIINTEÄLLÄ PISTOKKEELLA VARUSTETTU MALLI (UK) Leikkurin mukana toimitetaan seinään kiinnitettävä verkkovirtasovitin, jossa on Isossa-Britanniassa käytettävä pistoke. Älä yritä irrottaa pistoketta johdosta tai kytkeä sitä muihin kuin Ison-Britannian standardien mukaisiin pistorasioihin.

HIUSLEIKKURIN LATAAMINEN: Verkkovirtasovitin on tarkoitettu käytettäväksi Andisin LCL-mallin litiumioniakun kanssa, jonka ilmoitettu kapa-siteetti on 4,5 V 1,2 A. Poista hiusleikkuri ja verkkovirtasovitin pakkauksesta. Kytke verkkovirtasovitin 100–120 voltin jännitteellä ja 50–60 hertsin vaihtovirralla toimivaan pistorasiaan, ellei laitteessa ole mainittu toisin. Kytke sovittimen johto suoraan hiusleikkurin alaosassa olevaan liitäntään (Kuva G). Leikkurin ON/OFF-kytkimen pitää olla OFF-asennossa latauksen ajan. Leikkurissa oleva vihreä latauksen merkkivalo syttyy, kun laitetta ladataan. Kun leikkuri on täysin ladattu, vihreä latauksen merkkivalo sammuu. Hiusleikkuria ei ole ladattu tehtaalla. Lataa laitetta 3–5 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöä. Näin varmistat akun täyden suorituskyvyn. Kun akku on täysin latautunut, leikkuria voidaan käyttää yhtäjaksoisesti jopa 90 minuu-tin ajan. Ensimmäisen käytön jälkeen leikkuri latautuu täyteen vähintään 2 tunnissa.

JOS LATAAMINEN EI ONNISTU
1. Varmista, että käyttämäsi pistorasia toimii (kokeile jonkin toimivan laitteen kanssa).
2. Varmista, että leikkurin ON/OFF-kytkin on OFF-asennossa.
3. Varmista, että sovittimen johto on tiukasti kiinni leikkurin liitännässä.
4. Jos lataaminen ei vieläkään onnistu, palauta laite Andisille tai Andisin valtuutettuun huoltoon tutkimusta ja korjausta tai uuteen vaihtamista varten.
KÄYTTÖ VIRTAJOHDON KANSSA: Jos hiusleikkurin virta kytkeytyy pois päältä kesken leikkauksen, laitteen käyttöä voidaan jatkaa sovittimen johdon kanssa. Jos laite on käynnissä sovittimen johdon ollessa kiinnitettynä, vihreä latauksen merkkivalo pysyy päällä myös silloin, kun akku on osin tai täysin tyhjentynyt. Hiusleikkuri ei lataudu johdon ollessa kytkettynä, jos laite on käynnissä. Kun lopetat Andis-hiusleikkurin käytön, kiedo johto ja säilytä laitetta turvallisessa paikassa.

OHJAUSKAMPOJEN KÄYTTÄMINEN: (Kaikkien mallien mukana ei toimiteta kampoja, ja niiden koot vaihtelevat tuotteittain). Voit säätää leikkauskorkeutta käyttämällä Andis-hiusleikkuriin kiinnitettäviä ohjauskampoja. Kammat on helppo kiinnittää: liu’uta vain leikkurin terän hampaat kampaan ja napsauta kampa alas. Poista kampa vetämällä se irti laitteesta (Kuvat H ja I). Kammat ohjaavat hiukset teriin ja mahdollistavat leikkaustuloksen tarkan hallinnan. Leik-kauskorkeus on ilmoitettu ohjauskammassa. Voit etsiä haluamasi leikkauspituuden viereisestä taulukosta. Erilaiset leikkauskulmat ja hiusten paksuus ja rakenne vaikuttavat lopulliseen leikkauspituuteen.

LEIKKURIN TERÄN SÄÄTÄMINEN: Andis-hiusleikkurin leikkuuterää on helppo säätää. Voit vaihtaa pidemmästä lyhyempään leikkaukseen säätämällä valitsinta peukalollasi. Kun valitsin on yläasennossa, terät leikkaavat hiukset kaikkein lyhimmäksi (Kuva J).

LAITTEEN HOITAMINEN: Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.Sähkökäyttöisen hiusleikkurin koneisto on voideltu pysyvästi valmistusvaiheessa. Vain Andis-yhtiö ja Andisin valtuutettu huolto saavat tehdä laitteelle muita kuin tässä oppaassa kuvattuja huoltotoimenpiteitä.

TERÄN LÄMPÖTILA: Andis-hiusleikkurien terät liikkuvat erittäin nopeasti, minkä vuoksi niiden lämpötila pitää tarkistaa usein, erityisesti lähileikkuuterien. Jos laitteessasi on irrotettava teräosa, voit vaihtaa terän uuteen aina sen kuumentuessa: monella hiustenleikkaajalla on käytössään useampi samankokoinen terä.

ANDIS-HIUSLEIKKURIN TERIEN PUHDISTAMINEN JA HUOLTO: Terät pitää öljytä aina ennen käyttöä, käytön aikana ja käytön jälkeen. Jos teristä jää raitoja tai niiden toiminta hidastuu, terät pitää öljytä. Tiputa muutama tippa Andis Clipper Oil -öljyä leikkurin terien etupuolelle ja sivulle (Kuva K). Pyyhi ylimääräinen öljy pois teristä pehmeällä ja kuivalla liinalla. Ruiskutettavat öljyt eivät voitele teriä riittävästi, mutta niitä voi käyttää laitteen viilentämiseen. Vaihda rikkoutuneet tai vaurioituneet terät aina uusiin vahinkojen välttämiseksi. Voit puhdistaa terät irtokarvoista pienellä harjalla tai vanhalla hammasharjalla.

TERÄPAKAN POISTAMINEN JA VAIHTAMINEN: Irrota leikkuri pistorasiasta ennen terien poistamista. Käännä leikkuri ylösalaisin niin, että terien hampaat osoittavat alaspäin. Tämä on helpompaa, jos leikkuri on tasaisella alustalla. Irrota terien ruuvit. Poista terät. Aseta pienempi yläterä ensin paikalleen (Kuva L). Aseta alaterän ruuvikolot leikkurin kotelon kahden kolon kohdalle ja kiinnitä ruuvit. Älä kiristä ruuveja vielä täysin kireälle. Käännä leikkuri toisin päin ja aseta alaterä niin, että terien hampaat ovat vastakkain, mutta alaterän hampaat ovat hieman yläterän hampaiden yläpuolella. Jos tämä kohdistaminen epäonnistuu, laite voi nipistää ihoa leikkauksen aikana.

LITIUMIONIAKKUJEN KÄYTTÖOHJEET
1. Hiusleikkurissasi olevassa litiumioniakussa ei tapahdu samanlaista muisti-ilmiötä kuin nikkelimetallihydridi (NiMH)- tai nikkelikadmium (NiCd) -akuissa. Voit kytkeä sovittimen johdon leikkuriin koska tahansa tai käyttää laitetta, vaikka lataus on vielä kesken. Kuten suurin osa ladattavista akuista, litiumioniakut toimivat parhaiten, kun niitä käytetään säännöllisesti.
2. Akunkeston pidentämiseksi säilytä hiusleikkuria vain osittain ladattuna, jos laitetta ei käytetä useampaan kuukauteen.
3. Älä säilytä leikkuria alle 10 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötilassa. Älä altista leikkuria liian kosteille olosuhteille.
4. Älä säilytä laitetta lähellä lämmitinlaitteita tai suorassa auringonvalossa. Paras lataustaso saavutetaan tasaisessa lämpötilassa. Äkilliset lämpötilamuutokset voivat johtaa akun epätäydelliseen latautumiseen.
5. Litiumioniakun kestoon vaikuttaa moni tekijä. Paljon käytetty tai yli vuoden ikäinen akku ei välttämättä vastaa käyttöominaisuuksiltaan uutta akkua.
6. Pitkään käyttämättä olleet uudet litiumioniakut eivät välttämättä lataudu heti täyteen. Tämä on normaalia, eikä kyse ole akun tai sovittimen viasta. Akku latautuu täyteen, kun sitä on ladattu ja tyhjennetty useamman kierron ajan.
7. Irrota sovittimen johto pistorasiasta, jos et suunnittele käyttäväsi sitä pidempään aikaan.

AKUN HÄVITTÄMINEN: Ostamasi tuote sisältää uudelleenladattavan akun. Akun voi kierrättää. Kun akku tulee käyttöikänsä päähän, sitä ei saa hävittää kotitalousjätteiden joukossa. Kysy paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta tarkempia tietoja oman alueesi kierrätyskäytännöistä.

TERÄN JA LEIKKURIN/TRIMMERIN KORJAUSHUOLTO: Kun Andis-hiusleikkurisi/trimmerisi terät tylsistyvät käytön myötä, suosittelemme ostamaan uudet terät Andis-jälleenmyyjältä tai valtuutetusta Andis-huollosta. Jotkut teräpakat voidaan teroittaa – kysy lisätietoa teroit-tamisesta paikalliselta Andis-toimittajaltasi tai Andis-yhtiöltä. Jos haluat toimittaa leikkurisi/trimmerisi huoltoon, ota yhteyttä Andis-toimittajaasi.

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN: Tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa EU:n alueella. Kierrätä tuote vastuullisesti tukeaksesi raaka-aineiden kestävää uusiokäyttöä ja estääksesi hallitsemattomasta jätteidenkäsittelystä aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Voit toimittaa käytetyn tuotteen elektroniikkajätteen keräyspisteeseen tai liikkeeseen, josta ostit laitteen. Nämä tahot vastaavat tuotteen turvallisesta kierrätyksestä.

VAROITUS: Älä käsittele Andis-hiusleikkuriasi, kun käytät vesihanaa. Älä myöskään aseta leikkuria vesihanan alle tai veteen. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun ja vaurioittaa leikkuria. ANDIS COMPANY ei ole vastuussa huolimattomuudesta johtuneista vahingoista.

Tuotekategoriat:
Tuotemerkki:
Koko
1 kpl