Lue alla olevat ohjeet ennen kuin alat käyttää uutta Andis-trimmeriäsi. Kun muistat hoitaa laitetta sen ansaitsemalla huolella, se kestää vuosien käyttöä.

TÄRKEÄT VAROTOIMENPITEET:
Kun käytät sähkölaitetta, muista aina noudattaa normaalia varovaisuutta. Lue kaikki ohjeet ennen kuin alat käyttää Andis-trimmeriäsi. Tuote ei sovellu lasten käyttöön.

VAARA: Näin vähennät sähköiskun riskiä:
1. Älä yritä nostaa laitetta, jos se on pudonnut veteen. Irrota laite sähköverkosta. Älä käytä laitetta veden lähellä.
2. Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa.
3. Älä pidä laitetta paikassa, josta se voi pudota kylpyammeeseen tai lavuaariin. Älä aseta tai pudota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
4. Irrota laite pistorasiasta aina välittömästi käytön jälkeen. Irrota laite pistorasiasta vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.
5. Irrota laite sähköverkosta ennen osien puhdistamista, poistamista tai kiinnittämistä.

VAROITUS: Näin vähennät palovammojen, tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaraa:
1. Laitetta ei saa jättää vartioimatta, jos se on kytketty sähköverkkoon.
2. Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä on neuvottu tai opastettu laitteen turvallisen käytön suhteen ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät.
3. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
4. Käytä tätä laitetta vain tässä oppaassa määritetyn käyttötarkoituksen mukaisesti. Käytä vain Andisin suosittelemia lisäosia.
5. Älä käytä tätä laitetta, jos sen johto tai pistoke ovat vaurioituneet, jos laite ei toimi normaalisti, jos laite on pudonnut tai vaurioitunut tai jos se on pudonnut veteen. Näissä tapauksissa palauta laite Andisin valtuutettuun huoltoon tutkimusta ja korjausta varten.
6. Älä vie johtoa lämpimien pintojen lähelle.
7. Älä pudota tai aseta mitään esinettä laitteen aukkoihin. Trimmerin liitäntään ei saa asettaa muita esineitä kuin virtajohdon.
8. Älä käytä laitetta ulkotiloissa tai tiloissa, joissa käytetään aerosolituotteita (suihkeita) tai joissa käsitellään happea.
9. Älä käytä laitetta, jos sen terä tai kampaosa on vahingoittunut: tämä voi vahingoittaa ihoa.
10. Kytke johto aina ensin laitteeseen ja vasta sen jälkeen pistorasiaan. Sulje laitteen virta kääntämällä kytkin OFF-asentoon ja irrota sitten pistoke pistorasiasta.
11. VAROITUS: Kun käytät laitetta, älä aseta tai jätä sitä paikkaan, jossa se voi joutua (1) eläimen vahingoittamaksi tai (2) säälle alttiiksi.
12. Tämän trimmerin akku on suunniteltu kestäväksi ja luotettavaksi. Kaikkien akkujen tavoin se kuitenkin kuluu ajan myötä. Älä yritä purkaa trimmeriä ja vaihtaa akkua itse.
13. Akut voivat olla ympäristölle haitallisia, jos niitä ei kierrätetä oikein. Akkuja voi toimittaa moniin eri keräyspisteisiin. Kysy paikallisilta viranomaisilta oman alueesi kierrätyskäytännöistä.
14. Kun toimitat vanhan akun kierrätykseen, peitä sen navat paksulla teipillä oikosulkujen välttämiseksi. VAROITUS: Älä yritä tuhota tai purkaa trimmeriä tai poistaa mitään sen osia. Älä myöskään koske metallinapoihin metalliesineillä tai kehosi osilla, koska tämä voi aiheuttaa oikosulun. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai vakavan vamman.
15. Tätä laitetta saa käyttää vain sen mukana toimitetun virtalähteen kanssa.
16. Tämä laite toimii erittäin matalalla jännitteellä laitteen merkinnän mukaisesti.
17. Pidä laite kuivana.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET!! (Kuvalliset ohjeet toimitetaan laitteen pakkauksen mukana)

VERKKOVIRTASOVITIN Latauslaite on varustettu verkkovirtasovittimella. Mukana toimitetaan vaihdettavia pistokkeita, joiden avulla laitetta voi käyttää useimmissa maissa (Kuvat A–E). Pistokkeet saattavat vaihdella malleittain.

PISTOKKEEN IRROTTAMINEN:
1. Irrota verkkovirtasovitin pistorasiasta.
2. Paina pistokkeessa olevaa painiketta ja vedä samalla pistoketta kevyesti ylöspäin, kunnes se irtoaa verkkovirta-sovittimesta (Kuva F).

PISTOKKEEN VAIHTAMINEN:
1. Vaihda pistoke kohdistamalla verkkovirtasovittimen liuskat pistokkeen aukkojen kanssa (Kuva F).
2. Paina pistoketta kevyesti verkkovirtasovittimeen, kunnes se napsahtaa paikalleen.

KÄYTTÖOHJEET
• Akkua ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi.
• Akku pitää irrottaa laitteesta ennen laitteen toimittamista kierrätykseen.
• Laite pitää irrottaa verkkovirrasta ennen akun poistamista.
• Akku pitää kierrättää turvallisesti.

TRIMMERIN LATAAMINEN LATAUSTELINEEN AVULLA: Verkkovirtasovitin on tarkoitettu käytettäväksi Andis ORL-mallin litiumioniakun kanssa, jonka ilmoitettu kapasiteetti on 4,5 V 1,2 A. Poista trimmeri ja verkkovirtasovitin pakkauksesta. Kytke verkkovirtasovitin 120 voltin pistorasiaan paikallisten standardien mukaisesti. Kytke sovittimen johto latausalustan takaosassa olevaan liitäntään (Kuva G). Aseta trimmeri latausalustalle. Trimmerin ON/OFF-kytkimen pitää olla OFF-asennossa latauksen ajan. Laitteen sininen valo kirkastuu ja himmenee latauksen aikana. Huomaa, että trimmeri voidaan poistaa latausalustalta missä tahansa latauksen vaiheessa ilman, että laite tai akku vaurioituu. Kun akku on täysin ladattu, latauksen merkkivalo (Kuva H) muuttuu tasaisen siniseksi. Trimmeriä ei ole ladattu tehtaalla. Lataa laitetta 2 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöä. Näin varmistat akun täyden suorituskyvyn. Voit pitää trimmerin kytkettynä latausalustaan tai sovittimeen silloin, kun se ei ole käytössä. Latausalusta tai sovitin pitää akun täydessä latauksessa. Suosittelemme, että latausalusta tai sovitin irrotetaan pistorasiasta, jos sitä ei käytetä yli viikkoon.

LATAAMINEN EI ONNISTU
1. Varmista, että käyttämäsi pistorasia toimii (kokeile jonkin toimivan laitteen kanssa).
2. Varmista, että trimmerin ON/OFF-kytkin on OFF-asennossa.
3. Varmista, että sovittimen johto on tiukasti kiinni trimmerin tai latausalustan liitännässä. Kierrä sovittimen johtoa kevyesti varmistaaksesi hyvän kosketuksen.
4. Jos lataaminen ei vieläkään onnistu, palauta laite Andisille tai Andisin valtuutettuun huoltoon tutkimusta ja korjausta tai uuteen vaihtamista varten.

KÄYTTÖ VIRTAJOHDON KANSSA: Jos trimmerin virta kytkeytyy pois päältä kesken leikkauksen, laitteen käyttöä voidaan jatkaa virtajohdon kanssa. Kytke sovittimen johto suoraan trimmerin alaosassa olevaan liitäntään (Kuva I). Jos laite on käynnissä sovittimen johdon ollessa kiinnitettynä, sininen latauksen merkkivalo pysyy päällä myös silloin, kun akku on osin tai täysin tyhjentynyt. Trimmeri latautuu hitaammin virtajohdon ollessa kytkettynä, jos laite on käynnissä.

TRIMMERIN MERKKIVALOT: Kun trimmeriä käytetään ilman johtoa, sininen merkkivalo kertoo, että akun lataus on vahva. Kun valo muuttuu punaiseksi (Kuva H), akun varaustaso on matala, ja laite pitää ladata mahdollisimman pian. Jos trimmerin virta katkeaa automaattisesti, kytke virtakytkin OFF-asentoon ja aseta laite latausalustalle tai kytke johto ja jatka trimmausta. Virran automaattinen katkeaminen suojelee litiumioniakkua, eikä kyseessä ole toiminta-häiriö. Trimmeri jatkaa normaalia toimintaa, kun se ladataan tai kytketään virtalähteeseen. ORL-trimmeri käy oletusarvoisesti täydellä teholla, kunnes akku on täysin tyhjä. HUOMAUTUS: Jos trimmerin virta katkeaa automaattisesti käytön aikana, voi kestää 1–2 minuuttia ennen kuin laite toimii taas normaalisti virtajohdon kytkemisen jälkeen.

OHJAUSKAMPOJEN KÄYTTÄMINEN: (Kaikkien mallien mukana ei toimiteta kampoja, ja niiden koot vaihtelevat tuotteittain)Trimmerin mukana voidaan toimittaa 4 erilaista kampaa: 1/16”, 1/8”, 1/4” ja 3/8” (Kuva J). Ota kampa käyttöön asettamalla sen etuosa terän hampaiden yli (Kuva K). Napsauta kampa alaspäin terän takaosan yli (Kuva L). Voit etsiä haluamasi leikkauspituuden oheisesta taulukosta. Erilaiset leikkauskulmat ja hiusten paksuus ja rakenne vaikuttavat lopulliseen leikkauspituuteen.
LAITTEEN HOITAMINEN: Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. Jos trimmeri on käyttämättömänä pidemmän aikaa, säilytä sitä turvallisessa, viileässä ja kuivassa paikassa. Älä kiedo sovittimen johtoa tiukasti trimmerin ympäri. Älä ripusta trimmeriä sovittimen johdosta. Trimmerin koneisto on voideltu pysyvästi valmistusvaiheessa. Vain Andis-yhtiö ja Andisin valtuutettu huolto saavat tehdä laitteelle muita kuin tässä oppaassa kuvattuja huoltotoimenpiteitä.

ANDIS-TRIMMERIN TERIEN PUHDISTAMINEN JA HUOLTO: Terät pitää öljytä aina ennen käyttöä, käytön aikana ja käytön jälkeen. Jos trimmerin teristä jää raitoja tai niiden toiminta hidastuu, terät pitää öljytä. Trimmeriä täytyy pitää Kuvan M osoittamassa asennossa, jotta öljyä ei pääse laitteen moottoriin. Tiputa muutama tippa Andis Clipper Oil -öljyä leikkurin terien etupuolelle ja sivulle (Kuva N). Pyyhi ylimääräinen öljy pois teristä pehmeällä ja kuivalla liinalla. Ruiskutettavat öljyt eivät voitele teriä riittävästi, mutta niitä voi käyttää laitteen viilentämiseen. Älä käytä rikkoutuneita tai vaurioituneita teriä, koska ne voivat aiheuttaa vahinkoja. Voit puhdistaa terät irtokarvoista pienellä harjalla tai vanhalla hammasharjalla.

TERÄPAKAN POISTAMINEN JA VAIHTAMINEN: Trimmerin teräpakan kireys on säädetty valmiiksi. Jos haluat poistaa trimmerin teräpakan, irrota laite ensin latausalustasta tai irrota virtajohto. Pitele trimmeriä niin, että terien hampaat osoittavat ylöspäin. Irrota terän kiinnitysruuvi ristipääruuvimeisselillä (Kuva O). Paina terää eteenpäin (Kuvat P ja Q). Kiinnitä uusi terä paikalleen asettamalla terän alakoukku trim-merin aukon kohdalle ja napsauttamalla terä paikalleen (Kuva R). Kiinnitä terän kiinnitysruuvi ja kiristä se ruuvimeisselillä. Terän kireys on säädetty ennalta valmistusvaiheessa, joten sitä ei tarvitse säätää enää ennen käyttöä.

LITIUMIONIAKKUJEN KÄYTTÖOHJEET
1. Trimmerissäsi olevassa litiumioniakussa ei tapahdu samanlaista muisti-ilmiötä kuin nikkelimetallihydridi (NiMH)- tai nikkelikadmium (NiCd) -akuissa. Voit jatkaa trimmerin lataamista koska tahansa tai käyttää laitetta, vaikka lataus on vielä kesken. Kuten suurin osa ladattavista akuista, litiumioniakut toimivat parhaiten, kun niitä käytetään säännöllisesti.
2. Akunkeston pidentämiseksi säilytä trimmeriä vain osittain ladattuna, jos laitetta ei käytetä useampaan kuukauteen. Voit tyhjentää akun latauksen pitämällä laitetta käynnissä normaalisti. Akku pitää ladata uudelleen ennen käyttöä.
3. Älä säilytä laitetta lähellä lämmitinlaitteita tai suorassa auringonvalossa. Paras lataustaso saavutetaan tasaisessa lämpötilassa. Äkilliset lämpötilamuutokset voivat johtaa akun epätäydelliseen latautumiseen.
4. Litiumioniakun kestoon vaikuttaa moni tekijä. Paljon käytetty tai yli vuoden ikäinen akku ei välttämättä vastaa käyttöominaisuuksiltaan uutta akkua.
5. Pitkään käyttämättä olleet uudet litiumioniakut eivät välttämättä lataudu heti täyteen. Tämä on normaalia, eikä kyse ole akun tai laturin viasta. Akku latautuu täyteen, kun sitä on ladattu ja tyhjennetty useamman kierron ajan.6. Irrota laturi tai trimmeri pistorasiasta, jos et suunnittele käyttäväsi sitä pidempään aikaan.

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN: Tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa EU:n alueella. Kierrätä tuote vastuullisesti tukeaksesi raaka-aineiden kestävää uusiokäyttöä ja estääksesi hallitsemattomasta jätteidenkäsittelystä aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Voit toimittaa käytetyn tuotteen elektroniikkajätteen keräyspisteeseen tai liikkeeseen, josta ostit laitteen. Nämä tahot vastaavat tuotteen turvallisesta kierrätyksestä.

TERÄN JA LEIKKURIN/TRIMMERIN KORJAUSHUOLTO: Kun Andis-hiusleikkurisi/trimmerisi terät tylsistyvät käytön myötä, suosittelemme ostamaan uudet terät Andis-jälleenmyyjältä tai valtuutetusta Andis-huollosta. Jotkut teräpakat voidaan teroittaa – kysy lisätietoa teroittamisesta paikalliselta Andis-toimittajaltasi tai Andis-yhtiöltä. Jos haluat toimittaa leikkurisi/trimmerisi huoltoon, ota yhteyttä Andis-toimittajaasi.

VAROITUS: Älä käsittele Andis-trimmeriäsi, kun käytät vesihanaa. Älä myöskään aseta trimmeriä vesihanan alle tai veteen. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun ja vaurioittaa trimmeriä. ANDIS COMPANY ei ole vastuussa huolimattomuudesta johtuneista vahingoista.

Tuotekategoriat:
Tuotemerkki:
Koko
1 kpl

Superliner 1 kpl

Tuotekoodi: B1015
EAN: 40102048401
1 kpl

Lue alla olevat ohjeet ennen kuin alat käyttää uutta Andis-trimmeriäsi. Kun muistat hoitaa laitetta sen ansaitsemalla huolella, se kestää vuosien käyttöä.

TÄRKEÄT VAROTOIMENPITEET:
Kun käytät sähkölaitetta, muista aina noudattaa normaalia varovaisuutta. Lue kaikki ohjeet ennen kuin alat käyttää Andis-trimmeriäsi. Tuote ei sovellu lasten käyttöön.

VAARA: Näin vähennät sähköiskun riskiä:
1. Älä yritä nostaa laitetta, jos se on pudonnut veteen. Irrota laite sähköverkosta. Älä käytä laitetta veden lähellä.
2. Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa.
3. Älä pidä laitetta paikassa, josta se voi pudota kylpyammeeseen tai lavuaariin. Älä aseta tai pudota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
4. Irrota laite pistorasiasta aina välittömästi käytön jälkeen. Irrota laite pistorasiasta vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.
5. Irrota laite sähköverkosta ennen osien puhdistamista, poistamista tai kiinnittämistä.

VAROITUS: Näin vähennät palovammojen, tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaraa:
1. Laitetta ei saa jättää vartioimatta, jos se on kytketty sähköverkkoon.
2. Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä on neuvottu tai opastettu laitteen turvallisen käytön suhteen ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät.
3. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
4. Käytä tätä laitetta vain tässä oppaassa määritetyn käyttötarkoituksen mukaisesti. Käytä vain Andisin suosittelemia lisäosia.
5. Älä käytä tätä laitetta, jos sen johto tai pistoke ovat vaurioituneet, jos laite ei toimi normaalisti, jos laite on pudonnut tai vaurioitunut tai jos se on pudonnut veteen. Näissä tapauksissa palauta laite Andisin valtuutettuun huoltoon tutkimusta ja korjausta varten.
6. Älä vie johtoa lämpimien pintojen lähelle.
7. Älä pudota tai aseta mitään esinettä laitteen aukkoihin. Trimmerin liitäntään ei saa asettaa muita esineitä kuin virtajohdon.
8. Älä käytä laitetta ulkotiloissa tai tiloissa, joissa käytetään aerosolituotteita (suihkeita) tai joissa käsitellään happea.
9. Älä käytä laitetta, jos sen terä tai kampaosa on vahingoittunut: tämä voi vahingoittaa ihoa.
10. Kytke johto aina ensin laitteeseen ja vasta sen jälkeen pistorasiaan. Sulje laitteen virta kääntämällä kytkin OFF-asentoon ja irrota sitten pistoke pistorasiasta.
11. VAROITUS: Kun käytät laitetta, älä aseta tai jätä sitä paikkaan, jossa se voi joutua (1) eläimen vahingoittamaksi tai (2) säälle alttiiksi.
12. Tämän trimmerin akku on suunniteltu kestäväksi ja luotettavaksi. Kaikkien akkujen tavoin se kuitenkin kuluu ajan myötä. Älä yritä purkaa trimmeriä ja vaihtaa akkua itse.
13. Akut voivat olla ympäristölle haitallisia, jos niitä ei kierrätetä oikein. Akkuja voi toimittaa moniin eri keräyspisteisiin. Kysy paikallisilta viranomaisilta oman alueesi kierrätyskäytännöistä.
14. Kun toimitat vanhan akun kierrätykseen, peitä sen navat paksulla teipillä oikosulkujen välttämiseksi. VAROITUS: Älä yritä tuhota tai purkaa trimmeriä tai poistaa mitään sen osia. Älä myöskään koske metallinapoihin metalliesineillä tai kehosi osilla, koska tämä voi aiheuttaa oikosulun. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai vakavan vamman.
15. Tätä laitetta saa käyttää vain sen mukana toimitetun virtalähteen kanssa.
16. Tämä laite toimii erittäin matalalla jännitteellä laitteen merkinnän mukaisesti.
17. Pidä laite kuivana.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET!! (Kuvalliset ohjeet toimitetaan laitteen pakkauksen mukana)

VERKKOVIRTASOVITIN Latauslaite on varustettu verkkovirtasovittimella. Mukana toimitetaan vaihdettavia pistokkeita, joiden avulla laitetta voi käyttää useimmissa maissa (Kuvat A–E). Pistokkeet saattavat vaihdella malleittain.

PISTOKKEEN IRROTTAMINEN:
1. Irrota verkkovirtasovitin pistorasiasta.
2. Paina pistokkeessa olevaa painiketta ja vedä samalla pistoketta kevyesti ylöspäin, kunnes se irtoaa verkkovirta-sovittimesta (Kuva F).

PISTOKKEEN VAIHTAMINEN:
1. Vaihda pistoke kohdistamalla verkkovirtasovittimen liuskat pistokkeen aukkojen kanssa (Kuva F).
2. Paina pistoketta kevyesti verkkovirtasovittimeen, kunnes se napsahtaa paikalleen.

KÄYTTÖOHJEET
• Akkua ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi.
• Akku pitää irrottaa laitteesta ennen laitteen toimittamista kierrätykseen.
• Laite pitää irrottaa verkkovirrasta ennen akun poistamista.
• Akku pitää kierrättää turvallisesti.

TRIMMERIN LATAAMINEN LATAUSTELINEEN AVULLA: Verkkovirtasovitin on tarkoitettu käytettäväksi Andis ORL-mallin litiumioniakun kanssa, jonka ilmoitettu kapasiteetti on 4,5 V 1,2 A. Poista trimmeri ja verkkovirtasovitin pakkauksesta. Kytke verkkovirtasovitin 120 voltin pistorasiaan paikallisten standardien mukaisesti. Kytke sovittimen johto latausalustan takaosassa olevaan liitäntään (Kuva G). Aseta trimmeri latausalustalle. Trimmerin ON/OFF-kytkimen pitää olla OFF-asennossa latauksen ajan. Laitteen sininen valo kirkastuu ja himmenee latauksen aikana. Huomaa, että trimmeri voidaan poistaa latausalustalta missä tahansa latauksen vaiheessa ilman, että laite tai akku vaurioituu. Kun akku on täysin ladattu, latauksen merkkivalo (Kuva H) muuttuu tasaisen siniseksi. Trimmeriä ei ole ladattu tehtaalla. Lataa laitetta 2 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöä. Näin varmistat akun täyden suorituskyvyn. Voit pitää trimmerin kytkettynä latausalustaan tai sovittimeen silloin, kun se ei ole käytössä. Latausalusta tai sovitin pitää akun täydessä latauksessa. Suosittelemme, että latausalusta tai sovitin irrotetaan pistorasiasta, jos sitä ei käytetä yli viikkoon.

LATAAMINEN EI ONNISTU
1. Varmista, että käyttämäsi pistorasia toimii (kokeile jonkin toimivan laitteen kanssa).
2. Varmista, että trimmerin ON/OFF-kytkin on OFF-asennossa.
3. Varmista, että sovittimen johto on tiukasti kiinni trimmerin tai latausalustan liitännässä. Kierrä sovittimen johtoa kevyesti varmistaaksesi hyvän kosketuksen.
4. Jos lataaminen ei vieläkään onnistu, palauta laite Andisille tai Andisin valtuutettuun huoltoon tutkimusta ja korjausta tai uuteen vaihtamista varten.

KÄYTTÖ VIRTAJOHDON KANSSA: Jos trimmerin virta kytkeytyy pois päältä kesken leikkauksen, laitteen käyttöä voidaan jatkaa virtajohdon kanssa. Kytke sovittimen johto suoraan trimmerin alaosassa olevaan liitäntään (Kuva I). Jos laite on käynnissä sovittimen johdon ollessa kiinnitettynä, sininen latauksen merkkivalo pysyy päällä myös silloin, kun akku on osin tai täysin tyhjentynyt. Trimmeri latautuu hitaammin virtajohdon ollessa kytkettynä, jos laite on käynnissä.

TRIMMERIN MERKKIVALOT: Kun trimmeriä käytetään ilman johtoa, sininen merkkivalo kertoo, että akun lataus on vahva. Kun valo muuttuu punaiseksi (Kuva H), akun varaustaso on matala, ja laite pitää ladata mahdollisimman pian. Jos trimmerin virta katkeaa automaattisesti, kytke virtakytkin OFF-asentoon ja aseta laite latausalustalle tai kytke johto ja jatka trimmausta. Virran automaattinen katkeaminen suojelee litiumioniakkua, eikä kyseessä ole toiminta-häiriö. Trimmeri jatkaa normaalia toimintaa, kun se ladataan tai kytketään virtalähteeseen. ORL-trimmeri käy oletusarvoisesti täydellä teholla, kunnes akku on täysin tyhjä. HUOMAUTUS: Jos trimmerin virta katkeaa automaattisesti käytön aikana, voi kestää 1–2 minuuttia ennen kuin laite toimii taas normaalisti virtajohdon kytkemisen jälkeen.

OHJAUSKAMPOJEN KÄYTTÄMINEN: (Kaikkien mallien mukana ei toimiteta kampoja, ja niiden koot vaihtelevat tuotteittain)Trimmerin mukana voidaan toimittaa 4 erilaista kampaa: 1/16”, 1/8”, 1/4” ja 3/8” (Kuva J). Ota kampa käyttöön asettamalla sen etuosa terän hampaiden yli (Kuva K). Napsauta kampa alaspäin terän takaosan yli (Kuva L). Voit etsiä haluamasi leikkauspituuden oheisesta taulukosta. Erilaiset leikkauskulmat ja hiusten paksuus ja rakenne vaikuttavat lopulliseen leikkauspituuteen.
LAITTEEN HOITAMINEN: Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. Jos trimmeri on käyttämättömänä pidemmän aikaa, säilytä sitä turvallisessa, viileässä ja kuivassa paikassa. Älä kiedo sovittimen johtoa tiukasti trimmerin ympäri. Älä ripusta trimmeriä sovittimen johdosta. Trimmerin koneisto on voideltu pysyvästi valmistusvaiheessa. Vain Andis-yhtiö ja Andisin valtuutettu huolto saavat tehdä laitteelle muita kuin tässä oppaassa kuvattuja huoltotoimenpiteitä.

ANDIS-TRIMMERIN TERIEN PUHDISTAMINEN JA HUOLTO: Terät pitää öljytä aina ennen käyttöä, käytön aikana ja käytön jälkeen. Jos trimmerin teristä jää raitoja tai niiden toiminta hidastuu, terät pitää öljytä. Trimmeriä täytyy pitää Kuvan M osoittamassa asennossa, jotta öljyä ei pääse laitteen moottoriin. Tiputa muutama tippa Andis Clipper Oil -öljyä leikkurin terien etupuolelle ja sivulle (Kuva N). Pyyhi ylimääräinen öljy pois teristä pehmeällä ja kuivalla liinalla. Ruiskutettavat öljyt eivät voitele teriä riittävästi, mutta niitä voi käyttää laitteen viilentämiseen. Älä käytä rikkoutuneita tai vaurioituneita teriä, koska ne voivat aiheuttaa vahinkoja. Voit puhdistaa terät irtokarvoista pienellä harjalla tai vanhalla hammasharjalla.

TERÄPAKAN POISTAMINEN JA VAIHTAMINEN: Trimmerin teräpakan kireys on säädetty valmiiksi. Jos haluat poistaa trimmerin teräpakan, irrota laite ensin latausalustasta tai irrota virtajohto. Pitele trimmeriä niin, että terien hampaat osoittavat ylöspäin. Irrota terän kiinnitysruuvi ristipääruuvimeisselillä (Kuva O). Paina terää eteenpäin (Kuvat P ja Q). Kiinnitä uusi terä paikalleen asettamalla terän alakoukku trim-merin aukon kohdalle ja napsauttamalla terä paikalleen (Kuva R). Kiinnitä terän kiinnitysruuvi ja kiristä se ruuvimeisselillä. Terän kireys on säädetty ennalta valmistusvaiheessa, joten sitä ei tarvitse säätää enää ennen käyttöä.

LITIUMIONIAKKUJEN KÄYTTÖOHJEET
1. Trimmerissäsi olevassa litiumioniakussa ei tapahdu samanlaista muisti-ilmiötä kuin nikkelimetallihydridi (NiMH)- tai nikkelikadmium (NiCd) -akuissa. Voit jatkaa trimmerin lataamista koska tahansa tai käyttää laitetta, vaikka lataus on vielä kesken. Kuten suurin osa ladattavista akuista, litiumioniakut toimivat parhaiten, kun niitä käytetään säännöllisesti.
2. Akunkeston pidentämiseksi säilytä trimmeriä vain osittain ladattuna, jos laitetta ei käytetä useampaan kuukauteen. Voit tyhjentää akun latauksen pitämällä laitetta käynnissä normaalisti. Akku pitää ladata uudelleen ennen käyttöä.
3. Älä säilytä laitetta lähellä lämmitinlaitteita tai suorassa auringonvalossa. Paras lataustaso saavutetaan tasaisessa lämpötilassa. Äkilliset lämpötilamuutokset voivat johtaa akun epätäydelliseen latautumiseen.
4. Litiumioniakun kestoon vaikuttaa moni tekijä. Paljon käytetty tai yli vuoden ikäinen akku ei välttämättä vastaa käyttöominaisuuksiltaan uutta akkua.
5. Pitkään käyttämättä olleet uudet litiumioniakut eivät välttämättä lataudu heti täyteen. Tämä on normaalia, eikä kyse ole akun tai laturin viasta. Akku latautuu täyteen, kun sitä on ladattu ja tyhjennetty useamman kierron ajan.6. Irrota laturi tai trimmeri pistorasiasta, jos et suunnittele käyttäväsi sitä pidempään aikaan.

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN: Tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa EU:n alueella. Kierrätä tuote vastuullisesti tukeaksesi raaka-aineiden kestävää uusiokäyttöä ja estääksesi hallitsemattomasta jätteidenkäsittelystä aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Voit toimittaa käytetyn tuotteen elektroniikkajätteen keräyspisteeseen tai liikkeeseen, josta ostit laitteen. Nämä tahot vastaavat tuotteen turvallisesta kierrätyksestä.

TERÄN JA LEIKKURIN/TRIMMERIN KORJAUSHUOLTO: Kun Andis-hiusleikkurisi/trimmerisi terät tylsistyvät käytön myötä, suosittelemme ostamaan uudet terät Andis-jälleenmyyjältä tai valtuutetusta Andis-huollosta. Jotkut teräpakat voidaan teroittaa – kysy lisätietoa teroittamisesta paikalliselta Andis-toimittajaltasi tai Andis-yhtiöltä. Jos haluat toimittaa leikkurisi/trimmerisi huoltoon, ota yhteyttä Andis-toimittajaasi.

VAROITUS: Älä käsittele Andis-trimmeriäsi, kun käytät vesihanaa. Älä myöskään aseta trimmeriä vesihanan alle tai veteen. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun ja vaurioittaa trimmeriä. ANDIS COMPANY ei ole vastuussa huolimattomuudesta johtuneista vahingoista.

Tuotekategoriat:
Tuotemerkki:
Koko
1 kpl